Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 23 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kỉ niệm 80 thành lập trường

Kỉ niệm 80 thành lập trường

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường THCS Nguyễn Tri Phương