Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 05 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đảng bộ

Đảng bộ

Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh