Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 15 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Công Đoàn

Công Đoàn

Cập nhật lúc : 09:46 11/09/2018  

V/v Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Đối tượng và thể lệ thực hiện theo Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Giải, Ban hành kèm theo Kế hoạch số 131-KH/BTCTW, ngày 19/3/2018 của Ban Tổ chức Trung ương được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Giải thưởng Búa liềm vàng. (http://bualiemvang.org.vn/home/van-ban-chi-dao/the-le-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-xay-dung-dang-giai-bua-liem-vang-51)

Số lượt xem : 1

Các tin khác