Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 28 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn TNCS HCM » Danh hiệu và thành tích

Danh hiệu và thành tích