Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 15 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Giới thiệu trường » Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cập nhật lúc : 17:37 23/06/2014  

Cơ cấu tổ chức Ban giám hiệu từ năm 2004 đến năm 2012 Cơ cấu tổ chức Ban giám hiệu từ năm 2004 đến năm 2012

 

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG HIỆN TẠI 

Hiệu trưởng: NGƯT Nguyễn Hữu Bi.
- Chuyên môn: Thạc sỹ Toán học.
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, đối ngoại, tài chính, nhân sự.
- Email: nghuubi@yahoo.com.
          C2nhbi.ntp@thuathienhue.mail.vn
Phó Hiệu trưởng: Trần Đức Hảo
- Chuyên môn: Cử nhân Toán.
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chuyên môn các tổ Toán, Lý Hóa, Thể mỹ, Sinh- công nghệ.
- Email: C2tdhao.ntp@thuathienhue.mail.vn
Phó Hiệu trưởng: Tạ Thị Thúy Anh
- Chuyên môn: Thạc sỹ giáo dục.
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chuyên môn các tổ Văn, Ngoại ngữ, Sử-Địa-GDCD.
- Email: C2ttthanh.ntp@thuathienhue.mail.vn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC VỊ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG NGUYỄN TRI PHƯƠNG
TỪ 1940 ĐẾN NAY

 

 


- 1940: Thầy Đào Đăng Vĩ
- 1953: Thầy Thân Trọng Hy 
- 1954:  Thầy  Chu Dung Khánh 
- 1955: Thầy Lê Khắc Tố.
- 1966: Thầy Hồ Văn Lê.
- 1968: Thầy Hồng Giũ Lưu.
- 1973: Thầy Lê Vĩnh Kiến.
- 1974: Thầy Phạm Hòa. 
- 1975: Ban điều hành: Thầy Dương Văn Lộc, Cô Ngọc Bích, Thầy Ngô Nghĩa 
           Quyền Hiệu trưởng:  Cô Đồng Thị Lãm.
- 1978: Thầy Nguyễn Giám
- 1985: Thầy Võ Văn Vấn
- 1989: Thầy Lê Văn Lâm
- 9/ 2003 : Thầy Nguyễn Hữu Bi (Phó Hiệu trưởng- Phụ trách trường)
- 4/2004: Thầy Nguyễn Hữu Bi.

Số lượt xem : 1

Các tin khác