Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Giới thiệu trường » Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ

Cập nhật lúc : 15:40 22/01/2015  

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2013 - 2014 Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2013 - 2014

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2013 - 2014

Tính đến ngày 1/1/2014 Năm học 2013- 2014

 
STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ Ngày sinh Trình độ
1 NGUYỄN HỮU BI Hiệu trưởng 6/1/1957 Thạc sĩ 
2 NGUYỄN THỊ DIỆU TRANG P.Hiệu trưởng 26/10/1972 Thạc sĩ 
3 PHAN THỊ HƯƠNG GIANG

P.Hiệu trưởng

17/10/1970 Đại học
4 ĐINH VĂN LƯƠNG TT tổ Toán - Tin 23/12/1959 Đại học
5 TRẦN VĂN DIỄN Toán - Tin 12/6/1959 Đại học
6 NGUYỄN VĂN THẮNG Toán - Tin 9/2/1956 Thạc sĩ 
7 LÊ VĂN CẦM Toán - Tin 25/06/1960 Đại học
8 HỒ THỊ VÂN NGA Toán - Tin 19/12/1959 Đại học
9 TRẦN THỊ THẮNG Toán - Tin 1/10/1961 Đại học
10 NGUYỄN THỊ XUÂN Toán - Tin 30/07/1960 Đại học
11 DƯƠNG THỊ THANH THỦY Toán - Tin 2/3/1960 Đại học
12 CAO THỊ KIM NHUNG Toán - Tin 7/11/1961 Đại học
13 LÊ QUỐC BẢO Toán - Tin 10/15/1965 Thạc sĩ 
14 HOÀNG ĐÌNH ANH TÚ Toán - Tin 24/12/1982 Đại học
15 LÊ THỊ HOÀI MỸ Toán - Tin 28/05/1970 Thạc sĩ 
16 ĐOÀN THANH HOÀ Toán - Tin 10/10/1984 Đại học
17 LÊ VĂN TUẤN Toán - Tin 1/19/1984 Đại học
18 NGUYỄN THANH NAM Toán - Tin 11/23/1978 Đại học
19 PHAN NGỌC THI TT tổ Lý - Hóa 2/5/1958 Đại học
20 NGUYỄN PHONG Lý - Hóa 7/1/1954 Đại học
21 TRẦN THỊ THU THỦY Lý - Hóa 11/12/1960 Đại học
22 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN  Lý - Hóa 20/08/1987 Đại học
23 LÊ THỊ KHÁNH VÂN Lý - Hóa 11/21/1987 Thạc sĩ 
24 CAO THỊ TRANG Lý - Hóa 3/17/1991 Đại học
25 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN Lý - Hóa 6/5/1991 Đại học
26 NGUYỄN THỊ KIM VUI  Lý - Hóa 3/3/1991 Đại học
27 TRẦN THỊ BÍCH THU TT tổ Văn 20/01/1970 Đại học
28 TRƯƠNG THỊ HUYỀN Văn 3/8/1959 Đại học
29 NGUYỄN THỊ LAN Văn 8/6/1962 Đại học
30 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG Văn 9/9/1959 Đại học
31 NGUYỄN THỊ HỒNG HOA Văn 25/04/1960 Đại học
32 HỒ THỊ ANH THƯ Văn 10/6/1968 Đại học
33 VŨ THỊ THU HIỀN Văn 8/5/1978 Thạc sĩ 
34 VÕ THỊ LAN ANH Văn 1/1/1991 Đại học
35 TRẦN THỊ HÒA THUẬN Văn 8/30/1991 Đại học
36 LƯU PHAN THUỲ TRANG Văn 6/25/1984 Thạc sĩ 
37 CAO THỊ THU HIỀN TT tổ S - Đ - CD 25/12/1969 Đại học
38 NGUYỄN HỶ S - Đ - CD 1/1/1954 Đại học
39 TRẦN THỊ XUÂN ANH S - Đ - CD 28/02/1965 Đại học
40 HOÀNG THỊ PHƯƠNG DIỄM S - Đ - CD 21/07/1975 Đại học
41 DƯƠNG VĨNH DŨNG S - Đ - CD 12/10/1957 Đại học
42 THÁI THỊ THU NHI S - Đ - CD 4/10/1982 Thạc sĩ 
43 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO  S - Đ - CD 11/6/1986 Đại học
44 LƯU THỊ LÝ S - Đ - CD 8/14/1977 Đại học
45 ĐỖ THỊ KIM CHI S - Đ - CD 12/2/1991 Đại học
46 TRẦN THỊ HỒNG TT tổ S - CN 17/05/1959 Đại học
47 NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN S - CN 1/3/1990 Đại học
48 LƯU THỊ DIỆU UYÊN S - CN 12/6/1988 Đại học
49 CAO THỊ HẢI S - CN 7/19/1960 Cao đẳng
50 HOÀNG THỊ TUYẾN S - CN 4/20/1981 Đại học
51 NGUYỄN THỊ HƯƠNG S - CN 1/11/1981 Đại học
52 TRẦN VĂN THIỆN S - CN 1/3/1981 Thạc sĩ 
53 PHAN THỊ YẾN NHI S - CN 10/18/1987 Đại học
54 NGUYỄN KHÁNH HÒA S - CN 11/19/1989 Đại học
55 HỒ THỊ LIỄU  S - CN 1/1/1988 Đại học
56 PHẠM THỊ XUÂN DUNG TT tổ Ngoại ngữ 16/02/1982 Thạc sĩ 
57 CÔNG HUYỀN TÔN NỮ CẨM TÚ Ngoại ngữ 8/7/1959 Đại học
58 NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG Ngoại ngữ 20/07/1959 Đại học
59 PHAN THỊ TÂM TUYẾT Ngoại ngữ 1/10/1968 Đại học
60 ĐOÀN THỊ KIM LOAN Ngoại ngữ 30/12/1968 Thạc sĩ 
61 TRẦN QUỐC NAM Ngoại ngữ 1/1/1966 Đại học
62 BÙI THỊ HẢI QUỲNH Ngoại ngữ 19/06/1974 Đại học
63 LÊ PHƯƠNG TÚ Ngoại ngữ 16/06/1977 Thạc sĩ 
64 HOÀNG NGỌC HỒNG VÂN  Ngoại ngữ 1/1/1976 Đại học
65 HOÀNG NGUYỆT QUẾ Ngoại ngữ 20/08/1977 Đại học
66 NGUYỄN THỊ NAM ANH Ngoại ngữ 5/1/1985 Đại học
67 TRẦN THỊ PHƯƠNG UYÊN Ngoại ngữ 29/03/1988 Đại học
68 PHẠM MINH QUÝ TT tổ Thể - Mỹ 2/1/1965 Đại học
69 HÀ VĂN TRUNG Thể - Mỹ 5/5/1955 Đại học
70 ĐINH KHẮC THỊNH  Thể - Mỹ 21/01/1966 Đại học
71 NGUYỄN VIẾT HOÀNG Thể - Mỹ 2/2/1959 CĐ 12+2
72 TRẦN NGỌC SƠN Thể - Mỹ 3/11/1961 Đại học
73 PHAN VĂN DŨNG Thể - Mỹ 11/1/1962 Đại học
74 NGUYỄN KIM CHUNG  Thể - Mỹ 4/6/1971 Đại học
75 NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI Thể - Mỹ 30/09/1986 Đại học
76 LÊ THỊ MINH NHÂN Thể - Mỹ 2/4/1974 Cao đẳng
77 HỒ NGỌC THUẬN  TT tổ Văn phòng 8/21/1983 Trung cấp
78 NGUYỄN THỊ THANH HẢI Giáo vụ 24/02/1975 Đại học
79 NGUYỄN THỊ HƯƠNG  Kế toán  4/16/1971 Đại học
80 PHẠM THỊ NGỌC ANH  Thư viện 7/15/1990 Trung cấp

 

Số lượt xem : 1

Các tin khác