Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Giới thiệu trường » Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ

Cập nhật lúc : 16:05 22/01/2015  

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014 - 2015 Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014 - 2015

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2014 - 2015

Tính đến ngày 8/8/2014 Năm học 2014- 2015

         
         
STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ Ngày sinh Trình độ
1 NGUYỄN HỮU BI Hiệu trưởng 6/1/1957 Thạc sĩ 
2 NGUYỄN THỊ DIỆU TRANG P.Hiệu trưởng 26/10/1972 Thạc sĩ 
3 PHAN THỊ HƯƠNG GIANG

P.Hiệu trưởng

17/10/1970 Đại học
4 ĐINH VĂN LƯƠNG TT tổ Toán - Tin 23/12/1959 Đại học
5 TRẦN VĂN DIỄN Toán - Tin 12/6/1959 Đại học
6 NGUYỄN VĂN THẮNG Toán - Tin 9/2/1956 Thạc sĩ 
7 LÊ VĂN CẦM Toán - Tin 25/06/1960 Đại học
8 HỒ THỊ VÂN NGA Toán - Tin 19/12/1959 Đại học
9 TRẦN THỊ THẮNG Toán - Tin 1/10/1961 Đại học
10 NGUYỄN THỊ XUÂN Toán - Tin 30/07/1960 Đại học
11 DƯƠNG THỊ THANH THỦY Toán - Tin 2/3/1960 Đại học
12 CAO THỊ KIM NHUNG Toán - Tin 7/11/1961 Đại học
13 LÊ QUỐC BẢO Toán - Tin 10/15/1965 Thạc sĩ 
14 HOÀNG ĐÌNH ANH TÚ Toán - Tin 24/12/1982 Đại học
15 LÊ THỊ HOÀI MỸ Toán - Tin 28/05/1970 Thạc sĩ 
16 ĐOÀN THANH HOÀ Toán - Tin 10/10/1984 Đại học
17 LÊ VĂN TUẤN Toán - Tin 1/19/1984 Đại học
18 NGUYỄN THANH NAM Toán - Tin 11/23/1978 Đại học
19 PHAN NGỌC THI TT tổ Lý - Hóa 2/5/1958 Đại học
20 TRẦN THỊ THU THỦY Lý - Hóa 11/12/1960 Đại học
21 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN  Lý - Hóa 20/08/1987 Đại học
22 LÊ THỊ KHÁNH VÂN Lý - Hóa 11/21/1987 Thạc sĩ 
23 CAO THỊ TRANG Lý - Hóa 3/17/1991 Đại học
24 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN Lý - Hóa 6/5/1991 Đại học
25 NGUYỄN THỊ KIM VUI  Lý - Hóa 3/3/1991 Đại học
26 TRẦN THỊ BÍCH THU TT tổ Văn 20/01/1970 Đại học
27 NGUYỄN THỊ LAN Văn 8/6/1962 Đại học
28 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG Văn 9/9/1959 Đại học
29 NGUYỄN THỊ HỒNG HOA Văn 25/04/1960 Đại học
30 HỒ THỊ ANH THƯ Văn 10/6/1968 Đại học
31 VŨ THỊ THU HIỀN Văn 8/5/1978 Thạc sĩ 
32 VÕ THỊ LAN ANH Văn 1/1/1991 Đại học
33 TRẦN THỊ HÒA THUẬN Văn 8/30/1991 Đại học
34 LƯU PHAN THUỲ TRANG Văn 6/25/1984 Thạc sĩ 
35 CAO THỊ THU HIỀN TT tổ S - Đ - CD 25/12/1969 Đại học
36 THÁI THỊ THU NHI S - Đ - CD 4/10/1982 Thạc sĩ 
37 ĐỖ THỊ KIM CHI S - Đ - CD 12/2/1991 Đại học
38 DƯƠNG VĨNH DŨNG S - Đ - CD 12/10/1957 Đại học
39 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO  S - Đ - CD 11/6/1986 Đại học
40 LƯU THỊ LÝ S - Đ - CD 8/14/1977 Đại học
41 TRẦN THỊ XUÂN ANH S - Đ - CD 28/02/1965 Đại học
42 HOÀNG THỊ PHƯƠNG DIỄM S - Đ - CD 21/07/1975 Đại học
43 TRẦN VĂN THIỆN TT tổ S - CN 1/3/1981 Thạc sĩ 
44 CAO THỊ HẢI S - CN 7/19/1960 Cao đẳng
45 HOÀNG THỊ TUYẾN S - CN 4/20/1981 Thạc sĩ 
46 LƯU THỊ DIỆU UYÊN S - CN 12/6/1988 Đại học
47 NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN S - CN 1/3/1990 Thạc sĩ 
48 NGUYỄN THỊ HƯƠNG S - CN 3/1/1991 Đại học
49 PHAN THỊ YẾN NHI S - CN 10/18/1987 Đại học
50 NGUYỄN KHÁNH HÒA S - CN 11/19/1989 Đại học
51 HỒ THỊ LIỄU  S - CN 1/1/1988 Đại học
52 NGUYỄN THỊ HƯƠNG (TB) S - CN 1/11/1981 Đại học
53 PHẠM THỊ XUÂN DUNG TT tổ Ngoại ngữ 16/02/1982 Thạc sĩ 
54 CÔNG HUYỀN TÔN NỮ CẨM TÚ Ngoại ngữ 8/7/1959 Đại học
55 PHAN THỊ TÂM TUYẾT Ngoại ngữ 1/10/1968 Đại học
56 LÊ PHƯƠNG TÚ Ngoại ngữ 16/06/1977 Thạc sĩ 
57 HOÀNG NGỌC HỒNG VÂN  Ngoại ngữ 1/1/1976 Đại học
58 HOÀNG NGUYỆT QUẾ Ngoại ngữ 20/08/1977 Đại học
59 TRẦN THỊ NHƯ THU Ngoại ngữ 10/6/1982 Thạc sĩ 
60 ĐOÀN THỊ KIM LOAN Ngoại ngữ 30/12/1968 Thạc sĩ 
61 TRẦN QUỐC NAM Ngoại ngữ 1/1/1966 Đại học
62 BÙI THỊ HẢI QUỲNH Ngoại ngữ 19/06/1974 Đại học
63 NGUYỄN THỊ NAM ANH Ngoại ngữ 5/1/1985 Đại học
64 TRẦN THỊ PHƯƠNG UYÊN Ngoại ngữ 29/03/1988 Đại học
65 PHẠM MINH QUÝ TT tổ Thể - Mỹ 2/1/1965 Đại học
66 HÀ VĂN TRUNG Thể - Mỹ 5/5/1955 Đại học
67 ĐINH KHẮC THỊNH  Thể - Mỹ 21/01/1966 Đại học
68 NGUYỄN VIẾT HOÀNG Thể - Mỹ 2/2/1959 CĐ 12+2
69 TRẦN NGỌC SƠN Thể - Mỹ 3/11/1961 Đại học
70 PHAN VĂN DŨNG Thể - Mỹ 11/1/1962 Đại học
71 NGUYỄN KIM CHUNG  Thể - Mỹ 4/6/1971 Đại học
72 NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI Thể - Mỹ 30/09/1986 Đại học
73 LÊ THỊ MINH NHÂN Thể - Mỹ 2/4/1974 Cao đẳng
74 HỒ NGỌC THUẬN  TT tổ Văn phòng 8/21/1983 Trung cấp
75 NGUYỄN THỊ THANH HẢI Giáo vụ 24/02/1975 Đại học
76 NGUYỄN THỊ HƯƠNG  Kế toán  4/16/1971 Đại học
77 PHẠM THỊ NGỌC ANH  Thư viện 7/15/1990 Cao đẳng

Số lượt xem : 1

Các tin khác