Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Giới thiệu trường » Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ

Cập nhật lúc : 16:00 24/04/2017  

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016 - 2017

Quý phụ huynh, học sinh và bạn đọc vui lòng tải file đính kèm!

  TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG HUẾ      
           
    DANH SÁCH TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ GIÁO VIÊN       
    Tính đến ngày 10/10/2016 Năm học 2016 - 2017      
           
STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ Ngày sinh Trình độ Ghi chú
1 NGUYỄN HỮU BI Hiệu trưởng 01/06/1957 Thạc sĩ   
2 NGUYỄN THỊ DIỆU TRANG P.Hiệu trưởng 26/10/1972 Thạc sĩ   
3 PHAN THỊ HƯƠNG GIANG P.Hiệu trưởng 17/10/1970 Đại học  
4 ĐINH VĂN LƯƠNG TT tổ Toán - Tin 23/12/1959 Đại học  
5 LÊ QUỐC BẢO TP tổ Toán - Tin 15/10/1965 Thạc sĩ   
6 TRẦN VĂN DIỄN Toán - Tin 06/12/1959 Đại học  
7 NGUYỄN THỊ THANH NGA  Toán - Tin 06/06/1977 Đại học  
8 LÊ VĂN CẦM Toán - Tin 25/06/1960 Đại học  
9 TRẦN THỊ NHÃ TRANG Toán - Tin 21/07/1989 Thạc sĩ   
10 TRẦN VĂN HỒNG Toán - Tin 26/01/1979 Đại học  
11 NGUYỄN THỊ HỒNG QUÝ  Toán - Tin 08/01/1982 Đại học  
12 HOÀNG ĐÌNH ANH TÚ Toán - Tin 24/12/1982 Đại học  
13 LÊ THỊ HOÀI MỸ TTCĐ tổ Toán-Tin 28/05/1970 Thạc sĩ   
14 ĐOÀN THANH HOÀ Toán - Tin 10/10/1984 Đại học  
15 LÊ VĂN TUẤN Toán - Tin 19/01/1984 Đại học  
16 NGUYỄN THANH NAM Toán - Tin 23/11/1978 Đại học  
17 PHAN NGỌC THI TT tổ Lý - Hóa 05/02/1958 Đại học  
18 LÊ THỊ KHÁNH VÂN TP tổ Lý - Hóa 21/11/1987 Thạc sĩ   
19 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN  Lý - Hóa 20/08/1987 Đại học  
20 NGUYỄN THỊ THANH TÂM Lý - Hóa 15/08/1981 Đại học  
21 CAO THỊ TRANG Lý - Hóa 17/03/1991 Đại học  
22 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN Lý - Hóa 05/06/1991 Đại học Đang học Ths
23 NGUYỄN THỊ KIM VUI  Lý - Hóa 03/03/1991 Đại học  
24 TRẦN THỊ BÍCH THU TT tổ Văn 20/01/1970 Đại học  
25 HỒ THỊ ANH THƯ TP tổ Văn 06/10/1968 Đại học  
26 NGUYỄN THỊ LAN Văn 06/08/1962 Đại học  
27 VŨ THỊ THU HIỀN Văn 05/08/1978 Thạc sĩ   
28 VÕ THỊ LAN ANH Văn 01/01/1991 Đại học  
29 TRẦN THỊ HÒA THUẬN Văn 30/08/1991 Đại học  
30 LƯU PHAN THUỲ TRANG Văn 25/06/1984 Thạc sĩ   
31 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM  Văn 20/03/1983 Đại học  
32 TRẦN THỊ HỒNG HÀ  Văn 25/10/1984 Thạc sĩ   
33 CAO THỊ THU HIỀN TT tổ S - Đ - CD 25/12/1969 Đại học  
34 HOÀNG THỊ PHƯƠNG DIỄM TP tổ S - Đ - CD 21/07/1975 Đại học  
35 THÁI THỊ THU NHI S - Đ - CD 10/04/1982 Thạc sĩ   
36 ĐỖ THỊ KIM CHI S - Đ - CD 02/12/1991 Đại học  
37 DƯƠNG VĨNH DŨNG S - Đ - CD 10/12/1957 Đại học  
38 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO  S - Đ - CD 06/11/1986 Thạc sĩ   
39 LƯU THỊ LÝ S - Đ - CD 14/08/1977 Đại học  
40 TRẦN THỊ XUÂN ANH S - Đ - CD 28/02/1965 Đại học  
41 TRẦN VĂN THIỆN TT tổ S - CN 03/01/1981 Thạc sĩ   
42 PHAN THỊ YẾN NHI TP tổ S - CN 18/10/1987 Đại học  
43 HOÀNG THỊ TUYẾN S - CN 20/04/1981 Thạc sĩ   
44 LƯU THỊ DIỆU UYÊN S - CN 06/12/1988 Đại học  
45 NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN S - CN 03/01/1990 Thạc sĩ   
46 NGUYỄN THỊ HƯƠNG S - CN 01/03/1991 Đại học  
47 NGUYỄN KHÁNH HÒA S - CN 19/11/1989 Đại học  
48 HỒ THỊ LIỄU  S - CN 01/01/1988 Đại học  
49 NGUYỄN THỊ HƯƠNG (TB) S - CN 11/01/1981 Đại học  
50 ĐOÀN THỊ KIM LOAN TT tổ Ngoại ngữ 30/12/1968 Thạc sĩ   
51 HOÀNG NGỌC HỒNG VÂN  TP tổ Ngoại ngữ 01/01/1976 Đại học  
52 PHAN THỊ TÂM TUYẾT Ngoại ngữ 10/01/1968 Đại học  
53 LÊ PHƯƠNG TÚ Ngoại ngữ 16/06/1977 Thạc sĩ   
54 HOÀNG NGUYỆT QUẾ Ngoại ngữ 20/08/1977 Đại học  
55 TRẦN THỊ NHƯ THU Ngoại ngữ 06/10/1982 Thạc sĩ   
56 PHẠM THỊ XUÂN DUNG Ngoại ngữ 16/02/1982 Thạc sĩ   
57 PHAN THỊ QUỲNH CHÂU Ngoại ngữ 19/05/1978 Đại học  
58 TRẦN QUỐC NAM Ngoại ngữ 01/01/1966 Đại học  
59 BÙI THỊ HẢI QUỲNH Ngoại ngữ 19/06/1974 Đại học Đang học Ths
60 NGUYỄN THỊ NAM ANH Ngoại ngữ 01/05/1985 Đại học  
61 TRẦN THỊ PHƯƠNG UYÊN Ngoại ngữ 29/03/1988 Đại học  
62 NGUYỄN KIM CHUNG  TT tổ Thể - Mỹ 06/04/1971 Đại học  
63 TRẦN NGỌC SƠN TP tổ Thể - Mỹ 11/03/1961 Đại học  
64 ĐINH KHẮC THỊNH  Thể - Mỹ 21/01/1966 Đại học  
65 NGUYỄN VIẾT HOÀNG Thể - Mỹ 02/02/1959 CĐ 12+2  
66 PHAN VĂN DŨNG Thể - Mỹ 01/11/1962 Đại học  
67 PHẠM MINH QUÝ Thể - Mỹ 01/02/1965 Đại học  
68 NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI Thể - Mỹ 30/09/1986 Đại học  
69 LÊ THỊ MINH NHÂN Thể - Mỹ 04/02/1974 Đại học  
70 HỒ NGỌC THUẬN  Y tế - TT tổ VP 21/08/1983 Trung cấp  
71 NGUYỄN THỊ THANH HẢI Giáo vụ-TP tổ VP 24/02/1975 Đại học  
72 HOÀNG THỊ THỦY  Kế toán-TP tổ VP 24/05/1970 Đại học  
73 PHẠM THỊ NGỌC ANH  Thư viện 15/07/1990 Cao đẳng  
           
  Thạc sĩ:  18   Huế, ngày 15 tháng 8 năm 2016  
  Đại học:  52   HIỆU TRƯỞNG  
  Cao đẳng:   2      
  Trung cấp:  1      
  Đang học Thạc sĩ: (H Vân, Quỳnh) 2      
        Ths. Nguyễn Hữu Bi  
Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác