Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 22 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động trải nghiệm » Liên môn

Liên môn

Cập nhật lúc : 17:58 17/09/2014  

Một số hình ảnh của hoạt động ngoại khóa liên môn (Lịch sử - Giáo dục công dân - Mỹ thuật) tại Đại Nội - Huế lớp 6/1, 6/2, 6/6 (21/02/2011)

Tập thể lớp 6/1, 6/2

Tập thể lớp 6/6

Di chuyển đến Điện Thái Hòa do thầy Đinh Khắc Thịnh giáo viên Mỹ thuật dẫn đầu

Giúp đỡ các bạn là mình vui lắm rồi

Nhóm Lịch sử nghe cô Cao Thị Thu Hiền - Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD phổ biến kế hoạch

Nhóm GDCD nghe cô Trần Thị Xuân Anh - Giáo viên bộ môn GDCD phổ biến kế hoạch

Nhóm Mỹ thuật nghe thầy giáo Đinh Khắc Thịnh - Giáo viên Mỹ thuật phổ biến kế hoạch

Thầy cô giáo hướng dẫn đoàn chụp ảnh lưu niệm

Nhóm Mỹ thuật tiến hành công việc

 

Trưng bày sản phẩm

Tham quan sản phẩm trưng bày

Số lượt xem : 1

Các tin khác