Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 28 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hợp tác quốc tế » Raffles Girls' School - Singapore

Raffles Girls' School - Singapore