Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 08 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

Cập nhật lúc : 00:34 19/09/2014  

VĂN BẢN GHI NHỚ SỰ THOẢ THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG VÀ TRƯỜNG NỮ TRUNG HỌC RAFFLES VÀ HỌC VIỆN RAFFLES SINGAPORE

Giới thiệu

Quốc tế hoá và toàn cầu hoá là những sự phát triển quan trọng mang tính chủ chốt trong giáo dục ở thế kỉ 21. Vì vậy, trường THCS Nguyễn Tri Phương, trường nữ Trung học Raffles và Học viện Raffles, Singapore là những trường cấp 2 đầu tiên ở hai nước đã có thêm trách nhiệm là phát triển các tài năng của học sinh hai trường với một tầm nhìn mang tính toàn cầu.

2. Để thể hiện điều này, Trường nữ Trung học Raffles và Học viện Raffles, Singapore và  trường THCS Nguyễn Tri Phương, Huế đã kí kết một văn bản thoả thuận hợp tác để thiết lập một mối quan hệ hợp tác lâu dài nhằm cùng nhau thực hiện những chiến lược trong việc chuẩn bị tốt hơn cho học sinh đối mặt với những thách thức của thế kỉ 21. Văn bản Thoả thuận hợp tác đã được kí vào ngày 23 tháng 03 năm 2005 và có giá trị trong 3 năm. Sự hợp tác giữa hai trường đã rất tốt đẹp và chúng tôi rất vui mừng khi kí  gia hạn Văn bản hợp tác này.


VĂN BẢN GHI NHỚ SỰ THOẢ THUẬN / HỢP TÁC


3. Văn bản hợp tác được thảo vào ngày 30 tháng 05 năm 2007, giữa
      (a) Trường Trung học Raffles và Học viện Raffles là bên A; và
      (b) Trường THCS Nguyễn Tri Phương là bên B

4. Bên A và bên B đồng ý thiết lập một mối quan hệ hợp tác lâu dài
 

5. Bên A và bên B đồng ý đưa ra qui định trong những lĩnh vực sau:

(a) Chương trình Giao lưu / trao đổi học sinh
         (i) Cung cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến thăm ngắn hạn cho học sinh giữa hai trường bên A và bên B để tìm hiểu thực tế về văn hoá và hệ thống giáo dục ở hai quốc gia / hai trường. Bản chất của các cuộc giao lưu nên mang tính học thuật và có thể bao gồm việc tham gia vào một số hoạt động hay sự kiện văn hoá ở nước chủ nhà. 
          (ii) Các học sinh trao đổi phải tự trả tiền tiền vé máy bay. Tất cả nơi ở và thức ăn sẽ được sắp xếp và do trường chủ nhà chi trả. Nơi ăn ở cho các học sinh có thể ở kí túc / trường nội trú hay ở các gia đình là chủ nhà của các học sinh giao lưu. 

(b) Chương trình giao lưu giáo viên
          (i) Cung cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến thăm ngắn hạn / dài hạn / biệt phái cho giáo viên cán bộ từ hai trường bên A và bên B để họ có thể chia sẻ những ý tưởng học tập và giảng dạy giữa hai nền văn hoá. 
          (ii) Tiền vé máy bay cho cán bộ giáo viên sẽ do chính trường đó trả hay cán bộ giáo viên tự trả. Nơi ăn ở và thức ăn sẽ được cung cấp và chi trả bởi trường chủ nhà. Nơi ăn ở có thể ở phòng dành cho khách trong các kí túc / khu nội trú của trường hay nơi ở tương đương.
Đối với Phần 5 (a) và 5 (b), số lượng người đến thăm , độ dài của mỗi chuyến viếng thăm và số lần các Chương trình Giao lưu sẽ được quyết định bởi hai bên qua thương lượng.

(c) Hợp tác trong Công việc Dự án Học sinh:
         (i) Dự án học sinh có thể được liên kết giữa hai trường bên A và bên B để học sinh của hai bên có thể làm việc một cách hợp tác trong các dự án trên Internet. Giáo viên hai bên có thể quyết định số lượng, bản chất và hình thức các các dự án như vậy.

6. Để khuyến khích sự xuất sắc trong học tập và học thuật, hàng năm bên A sẽ cung cấp học bổng cho các học sinh đủ khả năng thích hợp từ bên B để các em tiếp tục việc học tập tại trường bên A. Trường bên B đồng ý tiến cử những em học sinh đủ tư cách cho học bổng này.

Kết luận

7. Văn bản sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày được ghi trong Đoạn 3 và sẽ có giá trị trong 3 năm. Văn bản có thể được gia hạn qua thương lượng và thảo luận giữa hai bên trong vòng sáu tháng trước khi hết hạn.    Bà Deborah Tan                  Ông Koh Chin Nguang        Ông Nguyễn Hữu Bi
         Hiệu trưởng                         Hiệu trưởng                      Hiệu trưởng

Trường Nữ Trung học Raffles      Học viện Raffles         Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Số lượt xem : 632

Các tin khác