Thứ Hai, 15/08/2022

Buổi sáng

Hạn cuối các giáo viên nộp sản phẩm dự thi cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I - năm 2022 cv 1755 (theo danh sách đã đăng kí) (nộp trực tuyến tại https://tbdhs.moet.gov.vn)

Buổi chiều

14h00: Hội đồng thi tuyển dụng GV 2022 – Sở GD&ĐT

Thứ Ba, 16/08/2022

Buổi sáng

6h45: Hội đồng thi tuyển dụng GV 2022 – Sở GD&ĐT

Thứ Tư, 17/08/2022

Buổi sáng

Hội đồng thi tuyển dụng GV 2022 – Sở GD&ĐT

8h30: Hội nghị chủ nhiệm năm học 2022 - 2023

Buổi chiều

16h00: Họp Đảng bộ

Thứ Năm, 18/08/2022

Buổi sáng

Hội đồng thi tuyển dụng GV 2022 – Sở GD&ĐT