Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 29 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kỹ năng mềm » Kỹ năng học tập

Kỹ năng học tập

5 phương pháp học tiếng Nhật cho người mới bắt dầu
Phương pháp học tiếng Nhật hiệu quả cho học sinh mới bắt đầuKhi bắt đầu học một ngôn ngữ mới, chắc hẳn các em cảm thấy vô cùng bỡ ...

  • Kỹ năng tự học
    Có hai cách học, một là học với thầy, hai là tự học với sách.