Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 28 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kỹ năng mềm » Kỹ năng học tập

Kỹ năng học tập

5 phương pháp học tiếng Nhật cho người mới bắt dầu
Phương pháp học tiếng Nhật hiệu quả cho học sinh mới bắt đầuKhi bắt đầu học một ngôn ngữ mới, chắc hẳn các em cảm thấy vô cùng bỡ ...

  • Kỹ năng tự học
    Có hai cách học, một là học với thầy, hai là tự học với sách.