Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Khoa học - công nghệ » Nghiên cứu của giáo viên

Nghiên cứu của giáo viên

Cập nhật lúc : 17:12 11/09/2014  

HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶC BIỆT HOÁ ĐỂ NGHIÊN CỨU, SÁNG TẠO RA CÁC BÀI TOÁN MỚI TRONG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÌNH HỌC LỚP 9 - GV: Nguyễn Văn Thắng (24/10/2011)

HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶC BIỆT HOÁ ĐỂ NGHIÊN CỨU, SÁNG TẠO RA CÁC BÀI TOÁN MỚI TRONG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÌNH HỌC LỚP 9 - GV: Nguyễn Văn Thắng (24/10/2011)

 PHẦN 1 : ĐẶT VẤN ĐỀ 

1.1. Lý do chọn đề tài :

+ Về mặt lý luận : nhằm đưa ra một biện pháp quan trọng trong dạy học theo hướng phát huy tính chủ động tích cực và sáng tạo cho học sinh.

+ Về mặt thực tiễn :

- Tập dượt cho học sinh bước đầu làm quen với việc nghiên cứu toán học. Từ đó góp phần hiệu quả dạy học môn toán ở THCS được nâng cao, đào tạo nguồn học sinh giỏi toán cho trường chuyên của tỉnh.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ học sinh giỏi toán 9 của trường trong năm học 2010 - 2011 và các năm khác.

1.2. Phạm vi của đề tài :

Các giáo viên THCS trong toàn tỉnh có thể áp dụng.

 

PHẦN 2 : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

 

2.1 Thực trạng của vấn đề :

Việc học toán của đa số học sinh còn mang tính thụ động. Học sinh chỉ giải quyết các bài toán có sẵn, dừng lại với kết quả mà đề toán yêu cầu; chưa có ý thức tìm tòi mở rộng bài toán, chưa tự mình tìm tòi ra được các bài toán mới.

- Hầu hết học sinh chưa có được các thao tác tư duy cơ bản để nghiên cứu toán học hoặc chưa biết vận dụng các thao tác tư duy vào các tình huống cụ thể để tìm tòi suy luận dự đoán phát hiện tính chất mới, kết quả mới.

2.2. Giải pháp :

Dùng phương pháp đặc biệt hoá để tìm ra các bài toán mới. Từ bài toán ban đầu ta có thể thay một yếu tố đã cho nào đó bởi một yếu tố mới đặc biệt hơn, chẳng hạn thay tam giác thành tam giác cân hoặc tam giác đều, tam giác vuông; thay hình bình hành bởi một hình chữ nhật...nghiên cứu rất nhiều trường hợp ta có thể tìm ra một bài toán mới khá thú vị. Trong chương trình lớp 9 thường gặp dạng bài toán liên quan đến vị trí tương đối của hai đường tròn, nếu xét trường hợp hai đường tròn bằngnhau ta sẽ có được các kết quả mới. Dưới đây là các ví dụ minh hoạ.

2.1. Ví dụ 1 :

Bài toán gốc : Cho D ABC nội tiếp đường tròn (O). M là điểm di động trên cạnh BC và không trùng với hai mút. Vẽ đường tròn (O1) qua M và tiếp xúc với AB tại B, vẽ đường tròn (O2) qua M và tiếp xúc với AC tại C. Gọi giao điểm thứ hai của (O1) và (O2) là I. Chứng minh :

1) Điểm I thuộc đường tròn (O)

2) Tia IM luôn luôn đi qua một điểm cố định.

Số lượt xem : 1

Các tin khác