Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Khoa học - công nghệ » Nghiên cứu của giáo viên

Nghiên cứu của giáo viên

Cập nhật lúc : 16:58 11/09/2014  

PHÁT HUY NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NHÓM VÀ DÙNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY- HỌC TOÁN - GV: LÊ VĂN CẦM (05/11/2011)

PHÁT HUY NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NHÓM VÀ DÙNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY- HỌC TOÁN - GV: LÊ VĂN CẦM (05/11/2011)

 MỤC LỤC  

Mục lục………………...…………………………………….……………...………    2

Một số từ viết tắt…………………………………………….………………………   3

1. Đặt vấn đề………………………………………………….……………………..   4

1.1. Lý do chọn đề tài……………………………………...………………………..   4

1.2. Phạm vi đề tài………………………………………………..…………………   4

2. Giải quyết vấn đề………………………………………………..………………..   4

2.1. Thực trạng vấn đề…………………………………..…………….…………….   4

2.2. Các giải pháp……………………………………………..…………………….   5

2.2.1. Làm việc theo nhóm………………………………………………………….   5

2.2.2. Sơ đồ tư duy………………………………………………...……….………..   8

2.3. Kết quả………………………………………………………………….………   13

3. Kết luận……………………………………………………………….….……….   14

Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………..   15

Phụ lục………………………………………………………………………………   16

Chi tiết mời thầy cô và các bạn tải về tại đây.

 

  •  Email bài viết này
  •  In bài viết
  •  Trở về trang trước

Số lượt xem : 1

Các tin khác