Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Khoa học - công nghệ » Nghiên cứu của giáo viên

Nghiên cứu của giáo viên

Cập nhật lúc : 17:15 11/09/2014  

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC HÌNH HỌC CỦA HỌC SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP “GIÁO VIÊN HỢP TÁC VỚI HỌC SINH TRÌNH BÀY NỘI DUNG BÀI HỌC VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CNTT” - NGƯT Ths Nguyễn Khoa Từ (24/10/2011)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG

TỔ TOÁN

c¹d

 

 

 

 

Sáng kiến kinh nghiệm

 

 

Đề tài :

 

 

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC HÌNH  HỌC

CỦA HỌC SINH  BẰNG PHƯƠNG PHÁP

 

“GIÁO VIÊN HỢP TÁC VỚI HỌC SINH TRÌNH BÀY NỘI DUNG BÀI HỌC VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CNTT”

 

 

 

 

 

 

NGUT Th sĩ  Nguyễn Khoa Từ

tunguyenkhoa@gmail.com
Điện thoại : HuẾ0914782074

Huế, 2011

 

A.   Mục lục:

 

   A/  ĐẶT VẤN ĐỀ

1.    Cơ sở lý luận

2.    Cơ sở thực tiễn

    B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1.    Thực trạng của vấn đề 

2.    Các biện pháp đẫ tiến hành để giải quyết vấn đề

3.    Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm

   C/  KẾT LUẬN

1.    Tóm lược các giải pháp

2.    Phạm vi áp dụng

3.    Kiến nghị

B.   Nội dung:

C.    

A.  Đặt vấn đề  :

1.1           Lý do chọn đề tài :

•         a/ Cơ sở lý luận :  Đổi mới phương pháp dạy học :  “ Dạy học theo phương pháp  phát huy khả năng tự học của học sinh “ , là nội dung xuyên suốt rất nhiều năm nay của ngành giáo dục nói chung và của giáo viên dạy toán nói riêng . Trong phạm vi trường T HCS Nguyễn Tri Phương  , đổi mới phương pháp dạy học là một trong những mục tiêu đề ra  trong nghị quyết của Đại hội công nhân viên chức năm học 2010 -2011

•         b/ Cơ sở thực tiễn : Trong việc học hình học , học sinh thường gặp khó khăn , đặc biệt là những khái niệm hình học có liên quan đến những nội dung trừu tượng, các công thức không chứng minh đưiợc trực tiếp . Hay các khái niệm hình học trong không gian……  Để khắc phục tình trạng nầy , có thể có nhiều cách khác nhau  , ở đây tôi đã  hướng dẫn cho học sinh làm hai công việc :

v Chia nội dung bài học mới cho các thành viên trong tổ nghiên cứu . Sau đó tổ sẽ tiến hành soạn bài , trình bày  bài mới với sự trợ giúp của giáo viên .

v Hướng dẫn  học sinh sử dụng hai phần mềm GSP và Cabri 3 D để vẽ các hình như hình trụ , hình nón , hình cầu  . Qua đó các em tìm hiểu các khái niệm ấy và trình bày bài  học , sản phẩm của mình trước lớp. Giáo viên cũng trợ giúp thêm để hình thành nội dung kiến thức mới

1.2           Phạm vi đề tài :

a.     Đối tượng thực hiện đề tài  :

v Học sinh lớp 9/1 – THCS Nguyễn tri Phương  - Huế . ( Phần hình học không gian , làm trong 3 tiết của học kỳ II )

v Hoc sinh hai lớp 8/2 và 8/3  THCS Nguyễn tri Phương  - Huế . ( Phần hình học lớp 8 , làm trong 4 tiết của học kỳ I  )

b.     Trong tương lai sẽ có thể áp dụng cho các lớp khác , và mở rộng nội dung

 

B:  GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  :

 

v   Từ chỗ học sinh tiếp thu thụ động các kiến thức hình học : không biết hôm nay ta sẽ học gì  ?, tiến đến chủ động trình bày kiến thức mới   để các bạn hiểu bài học hôm nay như chúng ta đã hiểu .

v Từ chỗ nắm các khái niệm về không gian một cách mơ hồ , đến việc trực tiếp tạo ra các hình không gian và trao đổi  thông tin liên  quan đến chúng .

 

                       I.            CHIẾN LƯỢC VÀ BIỆN PHÁP:

 

•         1/  CHIẾN  LƯỢC

v Hướng dẫn học sinh soạn bài trên powerpoint , HƯớng dẫn học sinh dùng được phần mềm GSP hỗ trợ cho việc dự đoán , trình bày nội dung bài  học , Sử dụng được phần mềm cabri 3 D để vẽ được các hình trong không gian

v Hướng dẫn cách đọc tài liệu , sọan bài và cách tổ chức trình bày bài học cho cả lớp nghe , HS sẽ trao đổi , đánh giá .

•          2/    BiỆN PHÁP

v Giáo viên trực tiếp hướng dẫn qua các bài dạy cóhỗ trợ của công nghệ thông tin

v Cung cấp phần mềm GSP , Cabri 3 D , GeospacWin  và hỗ trợ cho HS những nội dung học sinh có nhu cầu trợ giúp .

v Trình bày cụ thể cách tiến hành bài học .

 

                   II.            KHÓ  KHĂN  VÀ GIẢI PHÁP:

             1/ KHÓ KHĂN  

 

Ø Thời gian một tiết học quá ít , không thể trình bày được vấn đề một cáh đầy đủ được .

Ø Giáo viên không có đủ thời gian chính khóa để trình bày những kỹ thuật sử dụng các phần mềm hỗ trợ .

Ø Phụ huynh những học sinh trung bình và yếu không ủng hộ phương pháp học này .

 

 2/         GIẢI PHẮP

 

Ø Chỉ cho học sinh trình bày , trao đổi những vấn đề trọng tâm , những vấn đề còn lại giáo viên sẽ trình bày , kết hợp với học sinh một cách nhịp nhàng . Bảo đảm trùng thụ kiến thức chính xác  .

Ø GV tranh thủ thời gian vừa dạy chính khóa , vừa hướng dẫn học sinh cách làm , cách đọc để làm  .

Ø Vận động phụ huynh ủng hộ việc HS học theo phương pháp này

 

 

                III.            Khía cạnh công nghệ :

 

 Qua việc dạy-học theo phương pháp này , việc sử dụng công nghệ , ứng dụng công nghệ mới vào tiết học như là một tất yếu: 

•         Phần mềm GSP ( Géometer’sketpath) do giáo viên cung cấp và hướng dẫn sử dụng

•         Phần mềm  Cabri 3 D do giáo viên cung cấp và dạy trên lớp theo chương trình chính khoá .

•         Sử dụng phần mềm Powerpoint  ( Đa số học sinh Nguyễn Tri Phương đếu sử dụng tốt )

•         Bài trình diễn thực hiện trên Powerpoint  , tiến  hành ở phòng  máy có trang thiết bị như máy chiếu , đèn chiếu …

 

 

                 IV.            KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  :

 

 

 

 

 

THÁNG 

      9

  Công việc

Người  thực hiện

Đối  tượng

Trình bày cho HS ý tưởng &

Các bước thực hiện

 

 

GV

 

HS cả lớp

( lớp 8 và 9 )

Bồi dưỡng HS

sử dụng một số phần mềm

 

GV

 

HS cả lớp

( lớp 8 và 9 )

Giao nội dung

Cho từng tổ

 

GV

(Các tổ trưởng   lớp 8 và 9 )

 

Sưu tầm tài liệu

 

GV thông báocác địa chỉ , các đầu sách liên quan

 HS các tổ có liên quan đến đề tài đã đăng ký

 

 

 

THÁNG

    10

Tiên hành  2 bài đầu tiên và rút kinh nghiệm

GV lên lịch , đăng ký ở phòng máy của trường

HS các tổ tiến hành theo lịch

Tổ 4 và tổ 2 , mỗi tổ trình bày 1 bài

     ( KHỐI 8 )

 

GV phối hợp thực hiện

 

HS trình bày theo sự phân công của tổ

Tổ 3 và tổ 1 , mỗi tổ trình bày 1 bài

 

GV phối hợp thực hiện

HS trình bày theo sự phân công của tổ

           

 

IV : LỊCH LÀM VIỆC :

 

Tháng

Tuần

Phân công

Nội dung

 

 

 

10

 

 

1 và 2

Tổ 4 và tổ 2 , mỗi tổ trình bày 1 bài,

( lớp 8)

 

Ø Rút kinh   nghiệm cho cả lớp

Ø Chọn bài tốt nhất và nâng cấp nội dung .

 

3 và 4

 

Tổ 3 và tổ 1 , mỗi tổ trình bày 1 bài

                          ( lớp 8 )

Ø Thông qua đề tài với các học sinh , các tổ được chọn . 

 

4

 

1 và 2

 

 3

Tổ 2 và tổ 4, mỗi tổ trình bày 1bài, một bài hình học   ( lớp 9)

Tổ 1 trình bày một bài ( lớp 9 )

GV phối hợp với học sinh các tổ để hướng dẫn sử dụng GSP , Cabri 3 D

 

               V : TIẾN HÀNH VÀ QUẢN LÝ SẢN PHẨM :

 

    Trình tự tiết dạy : ( Nội dung bài học đã được giáo viên ủy thác  trược hai tuần)

v 1/ GV giới thiệu tổ thực hiện nội dung .

v 2/ Tổ được giao  ( Gồm 10 em ) trình bày nội dung bài học và các bài tập áp dụng , trong đó  có  2 em phụ trách máy tính trình chiếu trên Powerpoint , 1 em trình bày và giải đáp thắc mắc của hs cả lớp , 1 HS trình bày ở bảng , số còn lại theo dõi các tổ khác hoạt động để đánh giá , cho điểm . ( Thời gian trình bày tối đa 30 phút )

v 3/ Trong khi HS trình bày, HS cả lớp  nghe , trao đổi , thắc mắc ? Góp ý kiến , GV trợ giúp khi cần thiết .

v 4/  15 phút còn lại , GV “ thể chế hóa” các nội dung bài học , hướng dẫn việc học ở nhà và đánh giá hoạt động cả lớp  .

             

               VI :   KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ :

 

Điểm các thành phần

Nội dung

Hình   thức

Kỹ năng trình bày

Hợp tác với các tổ khác

Điểm tối đa

4

2

2

2

 

Trình  bày bài trình diễn  chính xác , hệ thống , chứng tỏ đã nghiên cứu  kỹ nội dung  , phối  hợp  nhóm tốt

 

Sử dụng các phần mềm hỗ trợ  tốt  , kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin tốt

 

Trình bày  vấn đề  logic ,  HS cả lớp  nghe và hiểu bài tốt

 

Tạo ra sự thân thiện , trao đổi thông tin hai chiều , đánh giá sự hoạt động của  các tổ khác  tốt 

 

      

          VII / Thực hiện của học sinh : 

•         Phần học sinh ghi chép :

•         Yêu cầu HS chỉ ghi :  Những tiêu đề bài học . Phần khái niệm, tính chất  , định  lý ghi tiêu đề , học sinh sẽ học nội dung liên quan ở sách giáo khoa  .

•         Phần học sinh chuẩn bị ở nhà :

•         *  Đối với tổ trình bày : Sau khi được GV ủy thác nội dung , cả tổ sẽ tiến hành học nhóm , nghiên cứu nội dung , SGK , đưa ra các công việc cần làm , phân công nhiêm vụ cho từng thành viên .

•         * Đối với các tổ khác  cũng sẽ tìm hiểu bài để chất vấn

•         Phần học sinh chuẩn bị sau tiết dạy ở nhà :

-         Học phần tiêu đề đã ghi chú trên lớp .

-         Làm các bài tập do GV yêu cầu  và đã hướng dẫn

       

          VIII/   NGHIỆM THU BƯỚC ĐẦU :

 

    Sau khi đánh giá cho từng tổ  , giáo viên có đánh giá chung cho cả lớp, rút kinh nghiệm 

    Lên kế hoạch phối hợp giữa các tổ và GV để làm ngoại khóa cho khối 8 . Chọn  hai nội dung liên quan đến 4 nội dung đã trình bày trên lớp và nêu yêu cầu cao hơn để trình bày cho học sinh khối 8 toàn trường .

    Với sự hỗ trợ của GV tin học , cả lớp lập trang web  để đưa thông tin lên mạng .

    Báo cáo kế hoạch thực hiện với tổ chuyên môn .

 

        IX : KẾT LUẬN 

 

    Với sự giúp đỡ cúa các đồng nghiệp trong tổ chuyên môn .Và với sự tích cực , hăng say, ý thức muốn được tìm tòi , thể hiện cái mới ... của các học sinh trong lớp 81 mà tôi đang trục tiếp giảng dạy .

    Với sự nỗ lực của giáo viên , trên tinh thần “ Phát triển khả năng tự học cho học  sinh “.

    Với sự trợ giúp của máy tính và các phần mềm hỗ trợ . Thầy - trò - Dạy- học theo tinh thần “ Lấy học sinh làm trung tâm với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin” và đã thu hoạch được rất nhiều điều bổ ích .

Thời gian thử nghiệm còn ngắn  (4tháng ) . Thành công bước đầu còn khiêm tốn , tuy nhiên mục tiêu “ Tăng cường khả năng tự học , ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ việc dạy và học “  là rất thành công

    Học sinh chủ động hoàn toàn trong việc soạn bài , sưu tầm tài liệu , làm Powerpoint , trình chiếu , trao đổi học thuật với học sinh cả lớp  . Để hoàn chỉnh học-dạy theo phương pháp này cần có thêm thời gian  để học sinh được làm nhiều lần việc lập trang web , làm tờ rơi  ...

     Tổ toán trường THCS Nguyễn Tri  đã tiến hành ngoại khóa cho 8 lớp 8 của trường theo đề tài này và đạt kết quả bước đầu rất  tốt .

 

                                                                                           Người viết

                                                                            

 

                                                                        NGUT Th Sĩ  Nguyễn Khoa Từ

Số lượt xem : 1

Các tin khác