Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Khoa học - công nghệ » Nghiên cứu của giáo viên

Nghiên cứu của giáo viên

Cập nhật lúc : 17:10 11/09/2014  

TỪ TÍNH CHẤT CỦA ĐƯỜNG TRÒN ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA PARABOL - GV: ĐINH VĂN LƯƠNG (29/10/2011)

Tên đề tài:
TỪ TÍNH CHẤT CỦA ĐƯỜNG TRÒN
ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA PARABOL
Người viết : Đinh Văn Lương.
Đơn vị : Trường Nguyễn Tri Phương, Huế.
 Nhiệm vụ được giao:
·        Giảng dạy Toán tại các lớp : 71; 91; 86.
·        Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi toán 9.
·        Tổ trưởng chuyên môn.
·        Tham gia các công tác do Sở điều động:
-Thành viên Hội đồng Bộ Môn Toán cấp THCS.
-Làm công tác giảng viên về Bồi dưỡng giáo viên cấp THCS.
1. Đặt vấn đề
1.1 Lý do chọn đề tài
1.1.1. Cơ sở lý luận:                  
- Xuất phát từ mục tiêu đào tạo và yêu cầu đổi mới phương pháp dạy-học đòi hỏi mỗi giáo viên phải không ngừng học tập và nghiên cứu khoa học để đáp ứng những yêu cầu mới trong tình hình mới.
- Nhiệm vụ năm học của nhà trường: Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi theo hướng đào tạo nguồn nhân lực cao và tạo nguồn học sinh giỏi cho trường chuyên, cho bậc THPT của tỉnh.
- Đổi mới phương pháp: “Dạy học theo hướng phát huy khả năng tự học của học sinh
1.1.2. Cơ sở thực tiễn:
- Yêu cầu của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: Trong quá trình giảng dạy toán cần thường xuyên rèn luyện cho học sinh các phẩm chất trí tuệ có ý nghĩa lớn lao đối với việc học tập, rèn luyện và tu dưỡng trong cuộc sống của học sinh. Đối với học sinh giỏi, việc rèn luyện cho các em tính linh hoạt, tính độc lập, tính sáng tạolà những điều kiện cần thiết trong việc học toán. Chính vì vậy bồi dưỡng học sinh giỏi không đơn thuần chỉ cung cấp cho các em một số vốn kiến thức thông qua việc làm bài tập càng nhiều, càng tốt, càng khó càng hay mà phải cần thiết rèn luyện khả năng sáng tạo toán cho học sinh.
- Nhu cầu của học sinh: Một trong những nhiệm vụ mới của năm học là tập dợt cho học sinh nghiên cứu khoa học như chương trình Intel ISEF đã được triển khai mạnh mẽ trong hai năm qua.
Điều mong muốn của chúng tôi đó là làm thế nào đổi mới phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi theo hướng tích cực. Xây dựng một phương mới đó là rèn luyện khả năng sáng tạo toán cho học sinh sao cho mọi lúc mọi nơi các em có thể tự phát huy năng lực độc lập sáng tạo của mình.
Trên tinh thần đó, trong bài viết này chúng tôi đề cập đến vấn đề rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự đào tạo qua việc khai thác các bài tập. Dạy cho học sinh các tri thức về phương pháp, đặc biệt là phát triển ở học sinh tư duy tiền logic như mò mẫm, dự đoán . . . tạo tiền đề cho sự hình thành ở học sinh tiềm năng hoạt động độc lập sáng tạo.
1.2 Phạm vi đề tài:
1.2.1. Đối tượng thực hiện: Học sinh khối 9 đang học dưỡng môn toán dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
1.2.2. Nội dung nghiên cứu: Tìm kiếm, khám phá các tính chất của đồ thị hàm số y = ax2a ≠ 0.

Số lượt xem : 1

Các tin khác