Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 05 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 08:58 26/06/2020  

Tuần 27 năm 2020
Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(29/06/2020)

7h00: Chào cờ; Tổng kết hoạt động Đội

8h00: Ký học bạ 9 

14h00: Họp chủ nhiệm để chuẩn bị họp phụ huynh cuối năm và một số công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường

15h00-17h30: Tổng kết tổ: Xét thi đua cá nhân, thi đua tổ

Chuẩn bị hồ sơ xét tốt nghiệp 9

Nộp báo cáo tổng kết và hồ sơ đề nghị khen thưởng 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ (cv1244)

Gửi giấy mời họp Ban đại diện CMHS trường

Thứ Ba
(30/06/2020)

14h00-15h00: Họp xét công nhận tốt nghiệp lớp 9

15h00-17h00: Hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp 9 

14h00-17h00: Hạn cuối vào sổ điểm và học bạ 6, 7, 8 

16h00: Hạn cuối tổ trưởng nộp hồ sơ cuối năm cho Phó hiệu trưởng

17h00: Dự lễ khánh thành tại Viện Pháp

Báo cáo(cv 1164) về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng tuần lễ Biển đảo Việt Nam

Báo cáo (cv 1003) kết quả triển khai hành động vì trẻ em năm 2020

Thứ Tư
(01/07/2020)

8h00: Nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS và sổ điểm 9 cho phòng GD Huế

8h35: GVCN thông báo Kế hoạch tuần 47 cho học sinh 

11h00: GVCN nộp sổ đầu bài tại cô Vy

11h30: Kiểm tra vệ sinh để bàn giao CSVC cho Hội đồng tuyển sinh

14h-15h30: Họp hội đồng tuyển sinh 6

15h30-17h30: Kiểm tra chéo hồ sơ học bạ 6, 7, 8

17h00: Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường

Thứ Năm
(02/07/2020)

7h30: Họp liên tịch tổng kết cuối năm (cả ngày)

7h30-11h00: Tổng hợp những sai sót trong học bạ và sổ điểm 6, 7, 8

14h30-17h00: Điều chỉnh những thiếu sót trong học bạ và sổ điểm 6, 7, 8. Kí khóa học bạ và sổ điểm 6, 7, 8

14h00-17h00: Đóng dấu học bạ 9

Gửi giấy mời phát thưởng 

Thứ Sáu
(03/07/2020)

Thu hồ sơ tuyển sinh lớp 6 (Sáng :7h30-11h00; Chiểu: 14h00-17h00)

14h00: Nhận lại hồ sơ, DS học sinh được công nhận tốt nghiệp tại Phòng GD Huế 

15h00-15h30: In giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời 

15h30-16h30: Ký giấy  chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời

16h30-17h00: Đóng dấu Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 

14h00-17h00: Đóng dấu học bạ 9

Báo cáo (cv 1102) thực hiện phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thứ Bảy
(04/07/2020)

Kiểm tra, rà soát lại học bạ và sổ điểm 6,7,8  để chuyển P.Hiệu trưởng ký 

Thu hồ sơ tuyển sinh lớp 6 (Sáng :7h30-11h00; Chiểu: 14h00-17h00)

8h00: Nhận học bạ 9 và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và DS ký nhận tại Giáo vụ để phát cho học sinh (cho học sinh ký và nộp lại DS hs ký nhận) 

Nộp hồ sơ đánh giá theo Chuẩn (cv 1168)

Chủ Nhật
(05/07/2020)

Thu hồ sơ tuyển sinh lớp 6 (Sáng :7h30-11h00; Chiểu: 14h00-17h00)

8h00: Họp CMHS các lớp

5/7-9/7: Học sinh lớp 9 nộp hồ sơ dự tuyển vào lớp 10