Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 17:03 30/12/2013  

Công văn Số: 2629 /GD&ĐT- GDTrH V/v thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS toàn tỉnh lần thứ VII


Công văn Số: 2629 /GD&ĐT- GDTrH V/v thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS toàn tỉnh lần thứ VII

 UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:      2629      /GD&ĐT- GDTrH                     Thừa ThiênHuế, ngày 30 tháng 12  năm 2013

       V/v thi giáo viên dạy giỏi

      cấp THCS toàn tỉnh lần thứ VII

 

THÔNG BÁO SỐ 1

                     Kính gửi:

                                          - Các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;

                                          - Các trường trực thuộc có cấp THCS;

                                          - Các trường THCS đặt địa điểm thi.

 

        Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao năng lực chuyên môn, tạo điều kiện để đánh giá giáo viên theo tiêu chuẩn mới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THCS toàn tỉnh lần thứ VII, năm học 2013-2014. Cụ thể như sau:

1. Quy định của Hội thi:  (Văn bản đính kèm).

2. Môn thi: 14 môn, gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mĩ thuật.

3. Nội dung thi:

- Thi thiết kế: Thực hiện tại Hội thi phần kiểm tra năng lực về kiến thức - kĩ năng chuyên môn, trong thời gian 150 phút, gồm 2 yêu cầu:

+ Soạn một đề kiểm tra định kì do BTC chỉ định (có ma trận, đề và một phần đáp án ở mức độ Thông hiểu);

+ Soạn giáo án Word gồm 02 hoạt động trong bài dạy do BTC quy định; đồng thời soạn 5-7 slides của bài giảng điện tử thể hiện 02 hoạt động tương ứng trên (các dữ liệu và các phần mềm chuyên dụng theo bộ môn được BTC cung cấp sẵn).

* Ghi chú: GV dự thi được đem theo các tài liệu sau: Phân phối chương trình; Chuẩn kiến thức, kĩ năng; các sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Thi giảng dạy: Lên lớp giảng dạy 02 tiết, thuộc hai phân môn khác nhau, hai dạng khác nhau của một phân môn hoặc thuộc hai khối lớp khác nhau; trong đó có 1 tiết tự chọn và 1 tiết bắt buộc (được xác định bằng cách bốc thăm).

4. Số lượng GV dự thi mỗi môn (tối đa):

- Phòng GD & ĐT Huế:  Ngữ văn, Toán: 4-5 GV/ môn; các môn khác: 3-4 GV/ môn

- Các phòng GD & ĐT khác: 2-3 GV/ môn

- Phòng GD & ĐT NamĐông, A Lưới: 1-2 GV/ môn

- Các trường THCS trực thuộc: 1 GV/ môn

5. Thời gian: (Dự kiến)    Tháng 3/2014

6. Địa điểm hội thi: (Dự kiến) Các trường THCS tại thành phố Huế, gồm :

- Phía Bắc (5 trường): THCS Trần Cao Vân, THCS Thống Nhất, THCS Tố Hữu, THCS Hàm Nghi, THCS Lê Hồng Phong.

- Phía Nam (5 trường): Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, THCS Chu Văn An, THCS Trần Phú, THCS Hùng Vương, THCS Phạm Văn Đồng.

   Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị dựa vào hướng dẫn trên để triển khai thực hiện. Nếu có vấn đề gì chưa rõ, xin liên hệ phòng Giáo dục Trung học (ĐT: 054.3.823.722) để được hướng dẫn cụ thể./.                                                                                      

                                         GIÁM ĐỐC     

 Nơi nhận:                                             

- Như trên;

- Website Sở;                                               (Đã ký)

- Lưu: VP, phòng GDTrH.                                                            

                                                              Phạm Văn Hùng  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 

QUY ĐỊNH

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS

LẦN VII - NĂM HỌC 2013 - 2014

(Kèm theo Thông báo số 1 ra ngày  30/12/2013 )

 

I. Một số vấn đề chung

Thi giáo viên dạy giỏi các bộ môn ở trường Phổ thông là cơ sở để các cấp quản lý đánh giá về mặt chuyên môn đối với giáo viên. Mục đích của thi giáo viên dạy giỏi nhằm thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, nâng cao tay nghề cho giáo viên.

Thi giáo viên dạy giỏi các bộ môn là một hoạt động bình thường trong các nhà trường. Bộ và Sở Giáo dục - Đào tạo khuyến khích các nhà trường tổ chức thi giáo viên dạy giỏi ở nhiều bộ môn. Tùy điều kiện cụ thể của từng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi một số môn ở cấp Tỉnh.

Kết quả thi giáo viên dạy giỏi được sử dụng để xét công nhận các danh hiệu thi đua mà Nhà nước đã ban hành đối với giáo viên trong ngành Giáo dục - Đào tạo; được xem xét hưởng các chế độ ưu tiên, ưu đãi khác. Đối với nhà trường, tỉ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp (trường, huyện, tỉnh) là cơ sở để xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

II. Đối tượng, điều kiện dự thi (Thực hiện theo Quy chế của Bộ GD&ĐT)

III. Môn thi, chương trình thi, tiết dạy thi

1. Môn thi

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục công dân, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật. (14 môn)

2. Chương trình thi

 - Chương trình toàn cấp học, từ lớp 6 đến lớp 9 (trừ các tiết thực hành ở các bộ môn).

3. Tiết dạy thi

 - Theo Biên chế năm học do Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành và Phân phối chương trình do BTC công bố đến thời điểm tổ chức hội thi.

- Mỗi giáo viên chỉ được dự thi ở một môn đã được đào tạo chính qui. Trường hợp giáo viên dạy liên môn theo đào tạo, thì môn dự thi phải được giáo viên giảng dạy ít nhất là 5 năm ở trường phổ thông.

IV. Quy định về tiết dạy

1. Tiết tự chọn

- Mỗi giáo viên dự thi được chọn một tiết dạy theo phân phối chương trình của bộ môn được thực hiện trong thời gian tổ chức hội thi.

2. Tiết bắt buộc

- Là tiết dạy được quy định theo cách bốc thăm.

- Cách tổ chức bốc thăm: Đại diện lãnh đạo nhà trường có GV dự thi và đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT bốc thăm trước sự chứng kiến của lãnh đạo các trường, các Phòng GD&ĐT khác và BTC.

3. Một số quy định về tiết tự chọn và tiết bắt buộc

- Tên các bài dạy phải có trong chương trình của Bộ GD&ĐT, chương trình của hội thi do BTC công bố và đúng với tiến độ chương trình vào thời điểm tổ chức hội thi.

- BTC hội thi có trách nhiệm chỉ đạo các trường đặt địa điểm hội thi thực hiện chương trình các môn thi theo đúng kế hoạch và tên bài dạy đã được thông báo.

- Thời gian thực hiện tiết dạy là 45 phút (không tính thời gian làm các thủ tục tổ chức).

- Các tiết dạy của giáo viên dự thi là các tiết tiếp nối chương trình bộ môn, học sinh chưa được học trước hoặc học cách quãng làm ảnh hưởng kết quả của tiết dạy.

- Những môn mà Phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo chia theo cụm tiết, BTC hội thi sẽ cắt nội dung bài dạy theo từng tiết và thông báo cho giáo viên dự thi biết trước để thực hiện.

- 02 tiết dạy của mỗi giáo viên (tiết bốc thăm và tiết tự chọn) không thuộc cùng một phân môn hoặc cùng kiểu dạng. Trường hợp đặc biệt, do tính chất của bộ môn không đảm bảo được các yêu cầu trên thì tối thiểu 2 tiết dạy phải thuộc 2 khối lớp khác nhau.

- 02 tiết dạy của mỗi giáo viên được sắp xếp dạy ở hai ngày hoặc hai buổi khác nhau.

V. Quy định về lên lớp

1. BTC và trường đặt địa điểm hội thi sẽ tạo các điều kiện thuận lợi cho giáo viên dự thi như phòng học đủ bàn ghế, bảng, ánh sáng... Đối với các tiết dạy có sử dụng thiết bị hiện đại như máy tính, máy chiếu,... PGD&ĐT và các trường có giáo viên dự thi chịu trách nhiệm tạo điều kiện chuẩn bị. BGH trường đặt địa điểm thi và giáo viên chủ nhiệm các lớp có tiết dạy thi sẽ tạo điều kiện cho giáo viên dự thi tiếp xúc và tìm hiểu học sinh theo thời gian quy định.

2. Giáo viên dự thi được bố trí tiếp xúc với học sinh trước hội thi theo quy định.Trong quá trình tiếp xúc, giáo viên dự thi không được cho học sinh biết trước những nội dung câu hỏi và gợi ý trả lời cho học sinh.

3. Giáo viên lên lớp dạy phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, có tính sư phạm.

VI. Quy định về chấm thi

1. Giám khảo

- Thành phần Giám khảo do Giám đốc Sở GDĐT quyết định, gồm: đại diện lãnh đạo Sở, Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học; cán bộ giảng dạy các trường Đại học, Cao đẳng, Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên bộ môn có trình độ chuyên môn giỏi ở các trường Trung học.

- Các giám khảo không tham gia đánh giá những giáo viên dự thi khi giáo viên thuộc các trường hợp :

+ Cùng đơn vị với giám khảo.

+ Là con, em ruột của vợ hoặc chồng.

2. Nguyên tắc chấm thi

- Đánh giá tiết lên lớp theo chuẩn đánh giá của Bộ GD&ĐT.

- Đánh giá theo nguyên tắc bỏ phiếu kín. Điểm tiết dạy là trung bình cộng của tất cả giám khảo trong tổ chấm. Tất cả điểm số đánh giá và nhận xét tiết dạy, các thành viên trong Ban Giám khảo có trách nhiệm giữ bí mật trong suốt quá trình tổ chức hội thi.

- Mỗi giáo viên dự thi phải được 5 - 6 giám khảo đánh giá.

- Mỗi tiết dạy, giáo viên dự thi nộp giáo án tiết dạy (3 bản) và đĩa CD (1 đĩa, nếu tiết dạy có ƯD CNTT) cho giám khảo tổ chấm trước khi thực hiện giờ dạy.

- Phiếu đánh giá của giám khảo phải nộp cho thư ký tổng hợp vào cuối buổi.

- Các tiết dạy chỉ có các thành viên của Ban giám khảo, BTC hội thi dự giờ, các thành viên khác không được vào lớp, kể cả trường hợp dự giờ để rút kinh nghiệm. Trường hợp cần quay phim, chụp ảnh phải có sự sắp xếp của BTC hội thi mới được thực hiện.

VII. Đánh giá kết quả thi

1. BTC hội thi công bố cách thức, tiêu chuẩn xếp loại, khen thưởng trong Khai mạc hội thi.

2. Căn cứ kết quả thi, giáo viên được xếp loại như sau:

- Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

- Trong số giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh các bộ môn, Sở GD&ĐT sẽ xét và trao các giải:

+ Giáo viên có tiết dạy hay, thể hiện thành công việc đổi mới phương pháp dạy học.

+ Giáo viên có tiết dạy sử dụng hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin.

- Giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được Sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận và danh hiệu này có giá trị trong 5 năm kể từ năm tổ chức hội thi.

- Giáo viên đạt các giải sẽ được cấp giấy khen và thưởng. Các mức thưởng thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Các trường có giáo viên dự thi cần có những động viên thích đáng về tinh thần và vật chất, nhất là những giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và đạt giải trong hội thi.

             

                                                                     Phòng Giáo dục Trung học

Tải file

Số lượt xem : 1894

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác