Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 29 tháng 08 năm 2014

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Các tin khác