Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 23 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tuyển sinh

Góc tuyển sinh

Thông báo Về việc thu hồ sơ trúng tuyển lớp 6 trường thcs nguyễn tri phương, năm học 2020-2021