Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 03 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tuyển sinh

Góc tuyển sinh

Thông báo Về việc thu hồ sơ trúng tuyển lớp 6 trường thcs nguyễn tri phương, năm học 2020-2021