Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 02 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tuyển sinh » Kết quả tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh

Cập nhật lúc : 15:30 27/06/2013  

Thống kê kết quả tuyển sinh vào THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2013-2014 của các trường tiểu học Thống kê kết quả tuyển sinh vào THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2013-2014 của các trường tiểu học có học sinh trúng tuyển (có so sánh với kết quả năm 2012 - 2013)

STT Trường TH  HSTT
2013-2014
Tỉ lệ/Tổng cộng HSTT HSTT
2012-2013
Tỉ lệ/Tổng cộng HSTT
1 Tiểu học Lê Lợi 80 24,8% 100 31,4%
2 Tiểu học Trần Quốc Toản 38 11,8% 32 10,1%
3 Tiểu học Vĩnh Ninh 36 11,2% 38 11,9%
4 Tiểu học Quang Trung 20 6,2% 22 6,9%
5 Tiểu học Phú Hòa 15 4,7% 14 4,4%
6 Tiểu học Vỹ Dạ 10 3,1% 12 3,8%
7 Tiểu học Thuận Hòa 9 2,8% 7 2,2%
8 Tiểu học Nguyễn Trãi 7 2,2% 12 3,8%
9 Tiểu học Phú Cát 7 2,2% 5 1,6%
10 Tiểu học Dạ Lê, P. Thuỷ Phương 6 1,9% 1 0,3%
11 Tiểu học Lý Thường Kiệt 6 1,9% 6 1,9%
12 Tiểu học Số 2 Kim Long 6 1,9% 3 0,9%
13 Tiểu học Tây Lộc 5 1,6% 1 0,3%
14 Tiểu học Thanh Long 5 1,6% 6 1,9%
15 Tiểu học Trường An 5 1,6% 8 2,5%
16 Tiểu học số 2 Phú Bài, P. Phú Bài 4 1,2% 3 0,9%
17 Tiểu học Phường Đúc 3 0,9% 1 0,3%
18 Tiểu học Phước Vĩnh 3 0,9% 1 0,3%
19 Tiểu học số 1 Phú Bài, P. Phú Bài 3 0,9% 1 0,3%
20 Tiểu học số 1 Thủy Châu, P. Thủy Châu 3 0,9% 1 0,3%
21 Tiểu học Thuận Lộc 3 0,9% 6 1,9%
22 Tiểu học Thuận Thành 3 0,9% 9 2,8%
23 TH Trần Quốc Toản,TT Phong Điền 3 0,9% 1 0,3%
24 Tiểu học Dương Nổ ( xã Phú Dương) 2 0,6% 0 0,0%
25 Tiểu học Hương Toàn 2 (xã Hương  Toàn) 2 0,6% 2 0,6%
26 Tiểu học Hương Văn 1 (phường Hương Văn) 2 0,6% 0 0,0%
27 Tiểu học Hương Vân (phường Hương Vân) 2 0,6% 0 0,0%
28 Tiểu học Phú Thượng 1 (xã Phú Thượng) 2 0,6% 1 0,3%
29 Tiểu học Số 2 An Đông 2 0,6% 1 0,3%
30 Tiểu học Thủy Biều 2 0,6% 2 0,6%
31 Tiểu học thị trấn Khe Tre 2 0,6% 0 0,0%
32 TH Số 1 Lộc Trì xã Lộc Trì 2 0,6% 0 0,0%
33 Tiểu học Điền An, xã Phong An 1 0,3% 2 0,6%
34 Tiểu học An Cựu 1 0,3% 1 0,3%
35 Tiểu học Cư Chánh, xã Thủy Bằng 1 0,3% 0 0,0%
36 Tiểu học Hương Vinh 1 (xã Hương Vinh) 1 0,3% 1 0,3%
37 Tiểu học Hương Vinh 2 (xã Hương Vinh) 1 0,3% 0 0,0%
38 Tiểu học Huế Star 1 0,3% 0 0,0%
39 Tiểu học Ngự Bình 1 0,3% 1 0,3%
40 Tiểu học Phú Bình 1 0,3% 0 0,0%
41 Tiểu học Phú Hậu 1 0,3% 0 0,0%
42 Tiểu học Phú Thanh ( xã Phú Thanh) 1 0,3% 0 0,0%
43 Tiểu học Phú Thuận 1 0,3% 2 0,6%
44 Tiểu học Quảng Thái 1 0,3% 0 0,0%
45 Tiểu học Số 1 An Đông 1 0,3% 0 0,0%
46 Tiểu học số 3 Quảng Phú 1 0,3% 0 0,0%
47 Tiểu học số 3 Quảng Thành 1 0,3% 0 0,0%
48 Tiểu học Tứ Hạ 2 (phường Tứ Hạ) 1 0,3% 1 0,3%
49 Tiểu học Vân An (xã Hương Phong) 1 0,3% 0 0,0%
50 Tiểu học Vinh Phú ( xã Vinh Phú) 1 0,3% 0 0,0%
51 Tiểu học Xuân Phú 1 0,3% 0 0,0%
52 Tiểu học ý Tưởng 1 0,3% 0 0,0%
53 TH Điền Hải, xã Điền Hải 1 0,3% 0 0,0%
54 TH Lăng Cô thị trấn Lăng Cô 1 0,3% 1 0,3%
55 HS ngoại tỉnh 2 0,6% 0 0,0%
56 Tư thục 0 0,0% 2 0,6%
57 Phú Mỹ 1 0 0,0% 1 0,3%
58 Số 1 Kim Long 0 0,0% 1 0,3%
59 Thủy Xuân 0 0,0% 1 0,3%
60 Thanh Toàn 0 0,0% 1 0,3%
61 Vân Thê 0 0,0% 2 0,6%
62 Thanh Tân 0 0,0% 1 0,3%
63 Số 2 Thủy Châu 0 0,0% 1 0,3%
64 Số 2 Thủy Phù 0 0,0% 1 0,3%
65 An Lương Đông 0 0,0% 1 0,3%
66 Số 1 TT Sịa 0 0,0% 1 0,3%
Tổng cộng: 322 100% 318 100%

 

Số lượt xem : 1

Các tin khác