Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 05 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản điều hành

Văn bản điều hành

Công văn số 1006/SGDDT-CTTT-HSSV ngày 27/5/2020 về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho học sinh đến trường và hoạt động phục vụ các kỳ thi tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm 2020

Trang 1/2
1 2