Dạy tức là học hai lần''

Ngày 15 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản điều hành

Văn bản điều hành

Cập nhật lúc : 08:40 23/06/2020  

Công văn số 1006/SGDDT-CTTT-HSSV ngày 27/5/2020 về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho học sinh đến trường và hoạt động phục vụ các kỳ thi tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm 2020

Số lượt xem : 181

Các tin khác