Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 15 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản điều hành

Văn bản điều hành

Cập nhật lúc : 09:17 05/06/2020  

Công văn số 1085/SGDĐT-TCCB ngày 01/06/2020 về việc cử viên chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiepj vụ quản lý giáo dục năm 2020

Tải file 1  

Số lượt xem : 124

Các tin khác