Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 15 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản điều hành

Văn bản điều hành

Cập nhật lúc : 09:02 08/06/2020  

Công văn số 1109/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/6/2020 về việc báo cáo tình hình cơ sở vật chát chuẩn bị các kỳ thi năm 2020

Tải file 1  

Số lượt xem : 119

Các tin khác