Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 15 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản điều hành

Văn bản điều hành

Cập nhật lúc : 09:04 08/06/2020  

Công văn số 1134/SGDĐT-TCCB ngày 05/6/2020 về việc báo cáo thực trạng đội ngũ CBQL-GV-NV

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 111

Các tin khác