Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 15 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản điều hành

Văn bản điều hành

Cập nhật lúc : 14:16 15/11/2019  

Công văn số 2611/SGD&ĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019 - 2020 - Ngày ban hành 11 tháng 11 năm 2019

Tải file 1  

Số lượt xem : 131

Các tin khác