Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 15 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản điều hành

Văn bản điều hành

Cập nhật lúc : 10:15 12/12/2019  

Công văn số 2906/SGD&ĐT-TCCB về việc phê duyệt danh sách nâng bậc lương đúng thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức 06 tháng cuối năm 2019- Ngày ban hành 09 tháng 12 năm 2019

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 148

Các tin khác