Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 15 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản điều hành

Văn bản điều hành

Cập nhật lúc : 14:13 13/01/2020  

Công văn số 3123/SGDĐT-VP về việc thông báo phát động Giair thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 - Ngày ban hành 30 tháng 12 năm 2019

Tải file 1  

Số lượt xem : 115

Các tin khác