Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 15 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản điều hành

Văn bản điều hành

Cập nhật lúc : 09:19 30/03/2020  

Công văn số 504/SGDDT-TCCB về việc hướng dẫn quy trình đánh giá cán bộ công chức, viên chức năm 2020 bằng phần mềm quản lý nhân sự của tỉnh - Ngày ban hành 20/03/2020

Tải file 1  

Số lượt xem : 115

Các tin khác