Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 15 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản điều hành

Văn bản điều hành

Cập nhật lúc : 09:18 10/04/2020  

Công văn số 587/SGDĐT-VP về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ và công văn 2593/UBND-YT ngày 31/3/2020 củ UBND tỉnh - Ngày ban hành 01/04/2020

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 110

Các tin khác