Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 15 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản điều hành

Văn bản điều hành

Cập nhật lúc : 08:09 23/06/2020  

Kế hoạch số 1244/KH-SGDĐT kế hoạch về việc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án " Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống cho thanh niên , hiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020"

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 140

Các tin khác