Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 15 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản điều hành

Văn bản điều hành

Cập nhật lúc : 14:20 15/11/2019  

Kế hoạch số 2630/KH-SGD&ĐT về việc triển khai kế hoạch hành động thực hiện đề án triển khai tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 của ngành Giáo dục và Đào tạo

Tải file 1  

Số lượt xem : 122

Các tin khác